ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

5 เม.ย.
2564
ปตท.สผ. มอบโดรนเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี
4 ธ.ค.
2563
ปตท.สผ. จับมือ ทช. ลงนามความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต
12 ต.ค.
2563
ปตท.สผ. คว้ารางวัลในเวทีระดับสากล AREA 2020 จากโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
5 ต.ค.
2563
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลในเวทีระดับสากล Asia-Pacific Stevie Awards จากโครงการศูนย์การเรียนรู้และเพาะฟักลูกปู จ.สงขลา
21 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัลจากรัฐบาลกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในโครงการคลินิกเพื่อผู้ป่วยยากไร้
18 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. จัดค่าย PTTEP Teenergy ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ร่วมพิทักษ์อากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
24 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัล Best CSR Organizer จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย
21 ส.ค.
2562
พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. พาน้องท่องสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
14 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
29 พ.ค.
2562
ปตท.สผ. จัดค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4
26 เม.ย.
2562
ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง
25 มี.ค.
2562
วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง