ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

26 เม.ย.
2562
ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง
25 มี.ค.
2562
วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง
5 พ.ย.
2561
ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย
18 ก.ย.
2561
ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก PTTEP Teenergy ปีที่ 5ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”
27 ก.ค.
2561
ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างโรงเลี้ยงแพะ
19 ก.ค.
2561
เปิดรับสมัครเยาวชนระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ตอน “เปลี่ยนเพื่อโลก – Change for Climate”
3 พ.ค.
2561
ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลโครงการเพื่อสังคมจาก Global CSR Awards 2018
22 ธ.ค.
2560
ปตท.สผ. ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “PTTEP SAVE LIFE” ประจำปี 2560
18 ธ.ค.
2560
ปตท.สผ. จัดกิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน
13 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ ร่วมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลา
13 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ. ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “PTTEP S1 FUN RUN ประจำปี 2560”
12 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ. โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน