PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา การกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

ข่าวและประกาศ
26 ก.ย.
2566
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเยี่ยมชม โครงการเอส 1 แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 14, 16, 28 และ 30 พฤศจิกายน 2566
อ่านต่อ
25 ก.ย.
2566
ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นต่อเนื่องปีที่ 5
อ่านต่อ
13 ก.ย.
2566
ปตท.สผ. และโพสโค โฮลดิ้งส์ ต่อยอดความร่วมมือ แสวงหาโอกาสการพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ร่วมกัน
อ่านต่อ
12 ก.ย.
2566
กรมประมงผนึกกำลัง ปตท.สผ. ร่วมศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียม เพื่อสร้างสมดุลทรัพยากรประมง และช่วยลดสภาวะโลกร้อน
อ่านต่อ
5 ก.ย.
2566
ปตท.สผ. จัดงานประชุมวิชาการ PTTEP KM Week 2023 แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจบนความท้าทายให้ประสบความสำเร็จ
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
4 ก.ย.
2566
การปิดบริษัท ปตท.สผ.จี7 จำกัด
อ่านต่อ
1 ก.ย.
2566
การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในแปลง จี 12/48
อ่านต่อ
1 ก.ย.
2566
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
อ่านต่อ
31 ส.ค.
2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านต่อ
21 ส.ค.
2566
การขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในแปลงสัมปทาน AC/RL7 (โครงการแคช-เมเปิล) ประเทศออสเตรเลีย
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ปตท.สผ. ร่วมงาน ADIPEC 2023 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการและการประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระดับโลก ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Decarbonising. Faster. Together.” ซึ่งคุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเสวนา หัวข้อ “How upstream producers are decarbonising operations” นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ได้นำเสนอบทความทางวิชาการต่าง ๆ ภายในงานอีกด้วย
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +