Energy Partner of Choice

PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
9 พ.ค.
2565
ปตท.สผ. คว้ารางวัล โครงการเพื่อสังคมในเวทีระดับสากล 2022 Global CSR Excellence & Leadership Awards
อ่านต่อ
29 เม.ย.
2565
ปตท.สผ. ปรับแผนการบริหารโครงการ ยุติการลงทุนในโครงการเยตากุน
อ่านต่อ
28 เม.ย.
2565
ปตท.สผ. เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565
อ่านต่อ
27 เม.ย.
2565
พนักงาน ปตท.สผ. เริ่มปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย
อ่านต่อ
26 เม.ย.
2565
ปตท.สผ. จับมือ อินเป็กซ์ และเจจีซี ศึกษาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
17 พ.ค.
2565
การขายสัดส่วนการลงทุนในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
อ่านต่อ
29 เม.ย.
2565
การยุติการลงทุนในโครงการเยตากุน ประเทศเมียนมา
อ่านต่อ
28 เม.ย.
2565
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
อ่านต่อ
20 เม.ย.
2565
การลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบ ในโครงการ จี 1/61 และ จี 2/61 และการเป็นผู้ลงทุนเพียงผู้เดียว ในโครงการ จี 1/61
อ่านต่อ
5 เม.ย.
2565
การเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 12,000 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
5 เม.ย.
2564
ปตท.สผ. มอบโดรนเกษตรอัจฉริยะ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี
อ่านต่อ
4 ธ.ค.
2563
ปตท.สผ. จับมือ ทช. ลงนามความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต
อ่านต่อ
12 ต.ค.
2563
ปตท.สผ. คว้ารางวัลในเวทีระดับสากล AREA 2020 จากโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
อ่านต่อ
5 ต.ค.
2563
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลในเวทีระดับสากล Asia-Pacific Stevie Awards จากโครงการศูนย์การเรียนรู้และเพาะฟักลูกปู จ.สงขลา
อ่านต่อ
21 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัลจากรัฐบาลกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในโครงการคลินิกเพื่อผู้ป่วยยากไร้
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +