Energy Partner of Choice

PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา 35th Vdo

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ธ.ค.
2563
ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2020 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
2 ธ.ค.
2563
ปตท.สผ. ตั้งงบแผนการดำเนินงาน 5 ปี 23,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดปริมาณการขายปิโตรเลียมเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6
อ่านต่อ
1 ธ.ค.
2563
ปตท.สผ. MOU ร่วมกับกรมทะเล เดินหน้าโครงการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) วางแผนระยะยาว 10 ปี ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทย
อ่านต่อ
26 พ.ย.
2563
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ต่อเนื่องอีก 3 ปี พัฒนาศักยภาพนักกีฬา ยกระดับมาตรฐานกีฬาเรือใบของประเทศไทย
อ่านต่อ
16 พ.ย.
2563
ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
2 ธ.ค.
2563
แผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2564 – 2568)
อ่านต่อ
6 พ.ย.
2563
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
อ่านต่อ
6 พ.ย.
2563
กำหนดเลื่อนวันหยุดชดเชยในปี 2563
อ่านต่อ
29 ต.ค.
2563
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
อ่านต่อ
15 ต.ค.
2563
การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
26 เม.ย.
2562
ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
25 มี.ค.
2562
วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
5 พ.ย.
2561
ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย
อ่านต่อ
18 ก.ย.
2561
ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก PTTEP Teenergy ปีที่ 5ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”
อ่านต่อ
27 ก.ค.
2561
ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างโรงเลี้ยงแพะ
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +