บุกเบิกพลังงาน

เพื่อโลกที่ยั่งยืน
PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
3 พ.ค.
2561
ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลโครงการเพื่อสังคมจาก Global CSR Awards 2018
อ่านต่อ
26 เม.ย.
2561
ปตท.สผ. มีผลประกอบการที่ดี ราคาน้ำมันฟื้นตัว และเงินบาทแข็ง กำไรไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 21%
อ่านต่อ
23 เม.ย.
2561
ปตท.สผ. ประกาศพร้อมประมูล แหล่งบงกช-เอราวัณ หลังที่ประชุม กพช. มีมติรับทราบการเปิดประมูล
อ่านต่อ
19 เม.ย.
2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานแห่งสหภาพเมียนมา เยี่ยมชม ปตท.สผ.
อ่านต่อ
12 เม.ย.
2561
ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
10 พ.ค.
2561
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561
อ่านต่อ
9 พ.ค.
2561
การจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
อ่านต่อ
26 เม.ย.
2561
งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2561
อ่านต่อ
5 เม.ย.
2561
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านต่อ
2 เม.ย.
2561
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
22 ธ.ค.
2560
ปตท.สผ. ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “PTTEP SAVE LIFE” ประจำปี 2560
อ่านต่อ
18 ธ.ค.
2560
ปตท.สผ. จัดกิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน
อ่านต่อ
13 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ ร่วมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ
13 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ. ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “PTTEP S1 FUN RUN ประจำปี 2560”
อ่านต่อ
12 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ. โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อมูลโครงการที่สำคัญ ข้อมูลโครงการที่สำคัญ ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม
View ListView Map
แผนที่

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

โครงการปรับแผนการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1

โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียม
>ข้อมูลโครงการ

โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียม
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการซาราวักเอสเค 410 บี

โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพแหล่งกักเก็บ ซึ่งวางแผนเจาะหลุมสำรวจในปี 2561
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการซอติก้า

ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 301 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 47,747 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และเสร็จสิ้นการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสำหรับเฟส 1B ในเดือนธันวาคม 2560 รวมถึงการติดตั้งแท่นหลุมผลิตเฟส 1C จำนวน 1 แท่นจากทั้งหมด 4 แท่น สำหรับการติดตั้งแท่นผลิตที่เหลือ จำนวน 3 จะดำเนินการในปี 2561
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3

โครงการอยู่ระหว่างเจรจากรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์กับรัฐบาลเมียนมา
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์ MD-7

โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บ
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11

โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพแหล่งกักเก็บซึ่งวางแผนเจาะหลุมสำรวจในปี 2561
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์เอ็มโอจีอี 3

โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพแหล่งกักเก็บ ซึ่งวางแผนเจาะหลุมสำรวจในปี 2561
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน

โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนการพัฒนาโครงการ (Plan of Development) ขั้นสุดท้ายจากรัฐบาลโมซัมบิก ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติในต้นปี 2561 นอกจากนี้ โครงการเร่งผลักดันการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อและการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 ด้วยกำลังการผลิตระยะแรกที่ 12 ล้านตันต่อปี
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการเวียดนาม 16-1

โครงการได้เริ่มผลิตจากหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอีก 4 หลุมเพื่อรักษาระดับการผลิตตามแผนที่วางไว้ โดยในปี 2560 โครงการมีปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ย 21,087 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 486 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเวียดนาม บี และ 48/95

โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2564 ด้วยกำลังการผลิตรวม 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเวียดนาม 52/97

โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2564 ด้วยกำลังการผลิตรวม 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

แหล่งมอนทารา เสร็จสิ้นการเจาะหลุมผลิตเพื่อเร่งอัตราการผลิต ทำให้ในปี 2560 สามารถรักษาปริมาณการขายเฉลี่ยที่ 10,580 บาร์เรลต่อวัน ตามแผนที่กำหนดไว้ แหล่ง Cash Maple เสร็จสิ้นการศึกษาวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่างการเตรียมการทำ FEED Study ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 17,360 บาร์เรลต่อวัน
>ข้อมูลโครงการ

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ

โครงการได้นำส่งแผนพัฒนาเพื่อขออนุมัติพื้นที่ในการพัฒนาต่อรัฐบาลแอลจีเรียในเดือนธันวาคม 2560 และคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในไตรมาส 1 ปี 2561
>ข้อมูลโครงการ
arrow
แผนที่

โครงการคอนแทร็ค 4

แหล่งอุบลอยู่ระหว่างหารือกับผู้ร่วมทุนโครงการเพื่อเตรียมการพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565 ด้วยกำลังการผลิตโดยเฉลี่ยที่ 25,000- 30,000 บาร์เรลต่อวัน
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการเอส 1

โครงการเจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้วางแผนเจาะหลุมสำรวจในปี 2561 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต
>ข้อมูลโครงการ
arrow
ทั่วโลก