PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา การกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

ข่าวและประกาศ
24 พ.ค.
2567
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ไปเยี่ยมชมกิจการของผู้ถือหุ้น ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTIC) จังหวัดระยอง
อ่านต่อ
23 พ.ค.
2567
ปตท.สผ. ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และนวัตกรรมในงาน Future Energy Asia 2024
อ่านต่อ
17 พ.ค.
2567
ปตท.สผ. จัดงานประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
อ่านต่อ
9 พ.ค.
2567
ปตท.สผ. จัดงาน Digital Transformation Day 2024
อ่านต่อ
7 พ.ค.
2567
ปตท.สผ. สนับสนุนข้อมูลธรณีปิโตรเลียมครบวงจรแก่สถาบันการศึกษา เพิ่มทักษะและศักยภาพการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษา
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
21 พ.ค.
2567
การเลือกตั้งกรรมการ
อ่านต่อ
13 พ.ค.
2567
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
อ่านต่อ
30 เม.ย.
2567
การขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงเอสเค405บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มีผลสมบูรณ์
อ่านต่อ
25 เม.ย.
2567
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567
อ่านต่อ
11 เม.ย.
2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ปตท.สผ. ร่วมงาน OTC Asia 2024 นำเสนอวิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +