PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา การกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

ข่าวและประกาศ
27 ก.พ.
2567
ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า บริหารจัดการสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ
21 ก.พ.
2567
ปตท.สผ. เข้าร่วมงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 16 (IPTC 2024)
อ่านต่อ
5 ก.พ.
2567
ปตท.สผ. ร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนางานวิจัยและสร้างบุคลากร ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS ในไทย
อ่านต่อ
30 ม.ค.
2567
ปตท.สผ. แจ้งผลการดำเนินงานปี 2566
อ่านต่อ
29 ม.ค.
2567
ซีอีโอ ปตท.สผ. คว้ารางวัล Thailand Executive of the Year งาน Asian Management Excellence Awards 2024
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
12 ก.พ.
2567
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านต่อ
12 ก.พ.
2567
งบการเงินฉบับตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม
อ่านต่อ
7 ก.พ.
2567
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
อ่านต่อ
30 ม.ค.
2567
การเสนอจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านต่อ
30 ม.ค.
2567
งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ปตท.สผ. ร่วมงาน OTC Asia 2024 นำเสนอวิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +