Energy Partner of Choice

PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 ก.พ.
2564
ปตท.สผ. ค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ ในโครงการซาราวักเอสเค 417 นอกชายฝั่งมาเลเซีย
อ่านต่อ
17 ก.พ.
2564
ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จาก ASEAN CG Scorecard
อ่านต่อ
16 ก.พ.
2564
ปตท.สผ. เริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแปลงเอช นอกชายฝั่งมาเลเซีย
อ่านต่อ
10 ก.พ.
2564
ปตท.สผ. ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุด จากหลุมประเมินผล ลัง เลอบาห์-2 นอกชายฝั่งมาเลเซีย
อ่านต่อ
5 ก.พ.
2564
ปตท.สผ. คว้า 4 รางวัลจาก The Asset ESG Corporate Awards 2020
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
25 ก.พ.
2564
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านต่อ
23 ก.พ.
2564
การค้นพบก๊าซธรรมชาติในโครงการซาราวักเอสเค 417 นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
อ่านต่อ
16 ก.พ.
2564
การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย-แปลงเอช
อ่านต่อ
16 ก.พ.
2564
งบการเงินฉบับตรวจสอบ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
อ่านต่อ
15 ก.พ.
2564
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +