ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2567

รายได้จากการขาย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปริมาณการขายปิโตรเลียมสุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
กำไรสุทธิ
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
รวมสินทรัพย์
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

Analyst Meeting
31 กรกฎาคม 2567
Analyst Meeting Q2/2024
เวลา : 10:30 - 12:00 น.
สถานที่ : Astor ballroom, 14th floor, St.Regis Bangkok
Opportunity Day
07 สิงหาคม 2567
PTTEP Q2/2024 Opportunity Day

รายงานประจำรายไตรมาส

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
PTTEP at a Glance ไตรมาสที่ 2 ปี 2567
Non Deal Roadshow in Singapore

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

Non Deal Roadshow in Singapore
Roadshow and Conference
26 มิถุนายน 2567
Non Deal Roadshow in Singapore
Macquarie Asia Conference 2024
Roadshow and Conference
13 – 14 พฤษภาคม 2567
Macquarie Asia Conference 2024

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 มิถุนายน 2567
การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ในแปลงสัมปทาน Ghasha สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
31 พฤษภาคม 2567
การเข้าร่วมลงทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง ในสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร มีผลสมบูรณ์
21 พฤษภาคม 2567
การเลือกตั้งกรรมการ

รายงานประจำปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)