ปตท.สผ. คว้า 5 รางวัลระดับสากล จาก Asian Excellence Awards 2024
20 มิถุนายน 2567
ปตท.สผ. คว้า 5 รางวัลระดับสากล จาก Asian Excellence Awards 2024
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. ขยายฐานการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มเติม เข้าลงทุนแหล่งก๊าซฯ ขนาดใหญ่ เพิ่มปริมาณสำรองและการเติบโตระยะยาว
11 มิถุนายน 2567
ปตท.สผ. ขยายฐานการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มเติม เข้าลงทุนแหล่งก๊าซฯ ขนาดใหญ่ เพิ่มปริมาณสำรองและการเติบโตระยะยาว
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. ติดอันดับความยั่งยืนโลก Sustainability Yearbook 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
10 มิถุนายน 2567
ปตท.สผ. ติดอันดับความยั่งยืนโลก Sustainability Yearbook 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และนวัตกรรมในงาน Future Energy Asia 2024
23 พฤษภาคม 2567
ปตท.สผ. ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และนวัตกรรมในงาน Future Energy Asia 2024
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. จัดงานประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
17 พฤษภาคม 2567
ปตท.สผ. จัดงานประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. จัดงาน Digital Transformation Day 2024
09 พฤษภาคม 2567
ปตท.สผ. จัดงาน Digital Transformation Day 2024
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. สนับสนุนข้อมูลธรณีปิโตรเลียมครบวงจรแก่สถาบันการศึกษา เพิ่มทักษะและศักยภาพการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษา
07 พฤษภาคม 2567
ปตท.สผ. สนับสนุนข้อมูลธรณีปิโตรเลียมครบวงจรแก่สถาบันการศึกษา เพิ่มทักษะและศักยภาพการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษา
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติ ด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้
06 พฤษภาคม 2567
ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติ ด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. - เอไอที ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านสำรวจปิโตรเลียม สร้างบุคลากร ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS
29 เมษายน 2567
ปตท.สผ. - เอไอที ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านสำรวจปิโตรเลียม สร้างบุคลากร ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567
25 เมษายน 2567
ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 ในรูปแบบ Sustainable Event
03 เมษายน 2567
ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 ในรูปแบบ Sustainable Event
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. ร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนางานวิจัยและสร้างบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS ในไทย
26 มีนาคม 2567
ปตท.สผ. ร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนางานวิจัยและสร้างบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS ในไทย
เพิ่มเติม