งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
เอกสารนำเสนอ
Non Deal Roadshow in Singapore
Macquarie Asia Conference 2024
PTTEP Q1/2024 Opportunity Day
Investor Presentation
Analyst Meeting Q1/2024
TISCO Energy & Utilities Sector Corporate Day
Non-Deal Roadshow with Fixed Incomed Investors by MUFG & Krungsri
Daiwa Investment Conference Tokyo 2024
Local Non Deal Roadshow
Non Deal Roadshow in London by Macquarie
J.P. Morgan 18th Thailand Conference 2024
Fact Sheet
Fact Sheet ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
PTTEP at a Glance
PTTEP at a Glance ไตรมาสที่ 2 ปี 2567
PTTEP at a Glance ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
เว็บแคสต์
PTTEP Q1/2024 Opportunity Day
Analyst Meeting Q1/2024
Annual General Meeting of Shareholders 2024
Transcript
Analyst Meeting Q1 2024
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
งบการเงิน
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
เอกสารนำเสนอ
PTTEP Analyst Meeting Year End 2023 Financial Results
Conference call on 5-Year Investment Plan (2024-2028)
Morgan Stanley Asia Pacific Summit
PTTEP Analyst Meeting Q3/2023 Financial Results
Non Deal Roadshow in US
KGI Energy Day
Thailand Focus 2023
Macquarie Group Call Q2/2023 performance
PTTEP Analyst Meeting Q2/2023 Financial Results
PTT Group Investor Day by InnovestX
Morgan Stanley Virtual ASEAN Conference 2023
PTTEP Analyst Meeting Q1/2023 Financial Results
CITIC CLSA Asean Forum 2023
Nomura ASEAN Conference 2023
TISCO Energy & Utilities Corporate Day
Non Deal Roadshow in Singapore
2023 APAC Resources Conference
DBS 2023 Pulse of Asia Conference
Fact Sheet
Fact Sheet ประจำปี 2566
เว็บแคสต์
PTTEP Analyst Meeting Year End 2023 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q3/2023 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q2/2023 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q1/2023 Financial Results
Annual General Meeting of Shareholders 2023
Transcript
PTTEP Analyst Meeting Year End 2023 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q3 2023 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q2 2023 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q1 2023 Financial Results
Infographic
PTTEP Analyst Meeting Q3 2023 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q2 2023 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q1 2023 Financial Results
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานความยั่งยืน 2565
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
เอกสารนำเสนอ
Non Deal Roadshow with Thai fund managers
PTTEP Analyst Meeting Year End 2022 Financial Results
PTT Group Investor Day by InnovestX Securities
Conference call on 5-Year Investment Plan (2023-2027)
UK Non Deal Roadshow
Morgan Stanley's 21st Annual Asia Pacific Summit
Investors conference call by Macquerie - Q3/2022 results update
PTTEP Analyst Meeting Q3/2022 Financial Results
2022 Asian Credit Conference - BofA Securities
KGI Energy Day
Knowledge Sharing to investors: CCUS
CITIC CLSA Flagship Investors' Forum 2022
Thailand Focus 2022
Macquarie ASEAN Conference
PTTEP Analyst Meeting Q2/2022 Financial Results
JP Morgan ASEAN Commodities 1x1 Forum
PTTEP Virtual ESG Conference
Morgan Stanley's Virtual ASEAN Conference 2022
PTT Group Local Roadshow – ESG
US Non Deal Roadshow by Kiatnakin Phatra
Nomura Investment Forum Asia 2022
SET-DBSV: ESG 2022 Virtual Conference
Credit Suisse ASEAN Arising - Back in Business
Conference call with CLSA's clients
PTTEP Analyst Meeting Q1/2022 Financial Results
CLSA Asean Forum 2022
JPM Asean Commodities Forum
TISCO Energy & Utilities Sector Corporate Day
Non Deal Roadshow with Thai Fund Managers by UOBKH
เว็บแคสต์
PTTEP Analyst Meeting Year End 2022 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q3/2022 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q2/2022 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q1/2022 Financial Results
Annual General Meeting of Shareholders 2022
Transcript
PTTEP Analyst Meeting Year End 2022 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q3 2022 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q2 2022 Financial Results
Infographic
PTTEP Analyst Meeting Year End 2022 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q3 2022 Financial Results
PTTEP Analyst Meeting Q2 2022 Financial Results