ปตท.สผ. ร่วมงาน OTC Asia 2024 นำเสนอวิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
01 มีนาคม 2567
ปตท.สผ. ร่วมงาน OTC Asia 2024 นำเสนอวิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เพิ่มเติม
International Petroleum Technology Conference: IPTC 2024
12 กุมภาพันธ์ 2567
International Petroleum Technology Conference: IPTC 2024
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. ร่วมการประชุมระดับโลก COP28 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
11 ธันวาคม 2566
ปตท.สผ. ร่วมการประชุมระดับโลก COP28 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. และพันธมิตรเข้าร่วม ASEAN Methane Leadership Program (MLP)
16 พฤศจิกายน 2566
ปตท.สผ. และพันธมิตรเข้าร่วม ASEAN Methane Leadership Program (MLP)
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (TCAC 2)
08 ตุลาคม 2566
ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (TCAC 2)
เพิ่มเติม
ปตท.สผ. แสดงวิสัยทัศน์และนวัตกรรมในงานประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระดับโลก “ADIPEC 2023”
05 ตุลาคม 2566
ปตท.สผ. แสดงวิสัยทัศน์และนวัตกรรมในงานประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระดับโลก “ADIPEC 2023”
เพิ่มเติม