11 มิถุนายน 2567
การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ในแปลงสัมปทาน Ghasha สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เพิ่มเติม
31 พฤษภาคม 2567
การเข้าร่วมลงทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง ในสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร มีผลสมบูรณ์
เพิ่มเติม
21 พฤษภาคม 2567
การเลือกตั้งกรรมการ
เพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
เพิ่มเติม
30 เมษายน 2567
การขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงเอสเค405บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มีผลสมบูรณ์
เพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
เพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567
เพิ่มเติม
11 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เพิ่มเติม
05 เมษายน 2567
การถอนการลงทุนของผู้ร่วมทุนในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมา
เพิ่มเติม
01 เมษายน 2567
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพิ่มเติม