ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. พาน้องท่องสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

21 ส.ค. 2562

    
   


พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. ร่วมกันพาน้อง ๆ จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 30 คน ไปเปิดประสบการณ์ศึกษาธรรมชาติ ปลูกกล้าไม้ และเรียนรู้วิถีชุมชน ทำผ้ามัดย้อม ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ จ.สมุทรปราการ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้ง อาคารบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน