ปตท.สผ. ได้ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สหภาพเมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรีย โมซัมบิก ออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก คาซัคสถาน แองโกลา และโอมาน
>อ่านต่อ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565