รายชื่อบริษัทร่วม

​Abu Dhabi Gas Industries Limited close | open
Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. close | open
ที่ตั้ง : Netherlands
ที่อยู่ : Naritaweg 165 Telestone 8, Amsterdam, The Netherlands
จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ยูโร
Erawan 2 FSO PTE. LTD. close | open
ที่ตั้ง : Bahamas
ที่อยู่ : Head Office : Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, Bahamas P.O. Box : SS-19084, Nassau, New Providence, Bahamas.
จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
Groupement Bir Seba (GBRS) close | open
ที่ตั้ง : Algeria
ที่อยู่ : Lot No.1, Lotissement Belle Vue Hydra, Algiers, Algeria Phone: (213) 2194-5325 / 26 / 27 Fax: (213) 2194-5320 / 22
Hoang Long Joint Operating Company (HL JOC) close | open
ที่ตั้ง : Vietnam
ที่อยู่ : Suite 2001, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Mihn City, S.R. Vietnam โทรศัพท์: (848) 3829-9359 โทรสาร: (848)-3822-6106