รายชื่อบริษัทร่วม

​Abu Dhabi Gas Industries Limited close | open
Aerosky Solutions Co Ltd. close | open
Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. close | open
ที่ตั้ง : Netherlands
ที่อยู่ : Naritaweg 165 Telestone 8, Amsterdam, The Netherlands
จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ยูโร
Erawan 2 FSO PTE. LTD. close | open
ที่ตั้ง : Bahamas
ที่อยู่ : Head Office : Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, Bahamas P.O. Box : SS-19084, Nassau, New Providence, Bahamas.
จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
Gas Investments and Services Company Limited close | open