วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

vision

Energy Partner of Choice through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creation

 

 

mission

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 
line