35 Years Journey of PTTEP

อ่านต่อ

ก้าวสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ARV

อ่านต่อ

เรียนรู้... อนุรักษ์ไม่ให้ปูสูญทะเล

แม่ปูไข่เพียงหนึ่งตัว อาจให้ไข่ปูเกือบ 2 ล้านฟอง แทนการขายแม่ปูไข่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านแยกไข่ปู นำมาเพาะฟักขยายประชากรปู...

อ่านต่อ

ข่าวความเคลื่อนไหว

ข่าวความเคลื่อนไหว

แหล่งรวบรวมประกาศ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์มีเผยแพร่อยู่ในมุมสื่อมวลชน รางวัลแห่งความสำเร็จ และสื่อเผยแพร่ของ ปตท.สผ.
>อ่านต่อ
ปตท.สผ. “งดรับของขวัญ”