ข่าวและประกาศ

18 ก.ย.
2563
ปตท.สผ. วางศิลาฤกษ์ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10 ก.ย.
2563
ปตท.สผ. ฉลอง 35 ปี การเดินทางเพื่อพลังงานของคนไทย
1 ก.ย.
2563
ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 โครงการเอส 1 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล
21 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นหน้ากากผ้า ป้องกันฝุ่นและไวรัส
13 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
6 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. มอบหน้ากากป้องกันใบหน้าให้สถานศึกษา
3 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563
30 ก.ค.
2563
ปตท.สผ. กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 409 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจรับสถานการณ์ที่ท้าทาย
15 ก.ค.
2563
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับ ม.เกษตรฯ เสริมสร้างความยั่งยืนของมหาสมุทร
25 มิ.ย.
2563
ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22 มิ.ย.
2563
ปตท.สผ. ครบรอบ 35 ปี สานต่อพันธกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
12 มิ.ย.
2563
ปตท.สผ. รับรางวัลชนะเลิศ 3G Best Social Empowerment Award