ข่าวและประกาศ

30 พ.ค.
2566
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTIC) จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 และวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
24 พ.ค.
2566
“ปตท.สผ.” ผนึก “กรุงไทย” นำร่องลงทุนบริหารสภาพคล่องเชื่อมโยงคาร์บอนเครดิต ครั้งแรกในไทย
16 พ.ค.
2566
ปตท.สผ. รับรางวัลในเวทีระดับสากล Green World Awards 2023 จากโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล
12 พ.ค.
2566
พงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565
10 พ.ค.
2566
ปตท.สผ. เปิดศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
27 เม.ย.
2566
ปตท.สผ. เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2566
24 เม.ย.
2566
ปตท.สผ. มอบเงินอีก 15 ล้านบาท สนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาเรือใบไทย
7 เม.ย.
2566
ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ตามแนวทาง Green Meeting
14 มี.ค.
2566
ปตท.สผ. และ สผ. จับมือดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ หนุนเป้าหมายความยั่งยืนของไทย
8 มี.ค.
2566
ปตท.สผ. ชนะการประมูลสิทธิแปลงสำรวจปิโตรเลียม 2 แปลงในอ่าวไทย
3 มี.ค.
2566
ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 15
2 มี.ค.
2566
ปตท.สผ. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ร่วมงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ IPTC 2023 แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายพลังงานสะอาด