ข่าวและประกาศ

24 ก.ย.
2563
ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณลดก๊าซเรือนกระจก จาก อบก.
18 ก.ย.
2563
ปตท.สผ. วางศิลาฤกษ์ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
10 ก.ย.
2563
ปตท.สผ. ฉลอง 35 ปี การเดินทางเพื่อพลังงานของคนไทย
1 ก.ย.
2563
ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 โครงการเอส 1 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล
21 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นหน้ากากผ้า ป้องกันฝุ่นและไวรัส
13 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
6 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. มอบหน้ากากป้องกันใบหน้าให้สถานศึกษา
3 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563
30 ก.ค.
2563
ปตท.สผ. กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 409 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจรับสถานการณ์ที่ท้าทาย
15 ก.ค.
2563
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับ ม.เกษตรฯ เสริมสร้างความยั่งยืนของมหาสมุทร
25 มิ.ย.
2563
ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22 มิ.ย.
2563
ปตท.สผ. ครบรอบ 35 ปี สานต่อพันธกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงาน