Menu

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :

Email: IR@pttep.com

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

  ชื่อ   ตำแหน่ง   เบอร์โทร   อีเมล
 

ธนัตถ์ ธำรงศักดิ์สุวิทย์

 

ผู้จัดการ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5374259

 

ThanatT@pttep.com

 

อารดา วิชญวาณิช

 

เจ้าหน้าที่อาวุโส นักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5377641

 

AradaV@pttep.com

 

ลลิดา เติมสันติกุล

 

เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5374217

 

 LalidaT@pttep.com

 

 จิรัทฌา วิมุตตานนท์

 

 เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์

 

 02-5375522

 

 JirutchaV@pttep.com