Menu

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :

Email: IR@pttep.com

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

  ชื่อ   ตำแหน่ง   เบอร์โทร   อีเมล์
 

นุชอนงค์ แสงแก้ว

 

รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและแผนการเงินองค์กร

และผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5374868

 

NuchanongS@pttep.com

 

อารดา วิชญวาณิช

 

เจ้าหน้าที่อาวุโส นักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5377641

 

AradaV@pttep.com

 

ณัฏฐ์พัชร์ รัตนกฤตนนท์

 

เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5375843

 

NattapatR@pttep.com

 

เชาวรินทร์ เชาว์กิตติโสภณ

 

เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5375983

 

ChouvarinC@pttep.com

 

กรรธนา ธุระเจน

 

เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5374891

 

KanthanaT@pttep.com

 

จิรัทฌา วิมุตตานนท์

 

เจ้าหน้าที่สนับสนุน นักลงทุนสัมพันธ์

 

02-5375522

 

JirutchaV@pttep.com