Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

11 มิ.ย.
2567
การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ในแปลงสัมปทาน Ghasha สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
31 พ.ค.
2567
การเข้าร่วมลงทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง ในสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร มีผลสมบูรณ์
21 พ.ค.
2567
การเลือกตั้งกรรมการ
13 พ.ค.
2567
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
30 เม.ย.
2567
การขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงเอสเค405บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มีผลสมบูรณ์
25 เม.ย.
2567
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567
11 เม.ย.
2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
5 เม.ย.
2567
การถอนการลงทุนของผู้ร่วมทุนในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมา
1 เม.ย.
2567
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
1 เม.ย.
2567
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
4 มี.ค.
2567
การปิดบริษัท PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd
4 มี.ค.
2567
การเลือกตั้งกรรมการ