35 Years Journey of PTTEP

อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ ปตท.สผ.

ที่ ปตท.สผ. เราไม่เพียงแต่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้และความสามารถเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญในการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
>อ่านต่อ
เกี่ยวกับ ปตท.สผ.