สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการสีเขียว เพื่อลดผลกระทบ และรอยเท้านิเวศน์ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ

ธุรกิจ

ปตท.สผ. ตระหนักถึงหน้าที่นการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่มั่นคงให้กับประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมและการผลิต
อ่านต่อ

ห้องเรียนธรรมชาติ… เก็บธรรมชาติไว้ก่อนสูญหาย

หลายปีที่ผ่านมา ปอดธรรมชาติกำลังเสื่อมสภาพจากกระแสความเปลี่ยนแปลง  และหากไม่มีใครเริ่มลงมือทำอะไร ทุกอย่างก็อาจสายเกินไป...
อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ ปตท.สผ.

ที่ ปตท.สผ. เราไม่เพียงแต่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้และความสามารถเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญในการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
>อ่านต่อ
เกี่ยวกับ ปตท.สผ.