35 Years Journey of PTTEP

อ่านต่อ

ก้าวสู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ARV

อ่านต่อ

เรียนรู้... อนุรักษ์ไม่ให้ปูสูญทะเล

แม่ปูไข่เพียงหนึ่งตัว อาจให้ไข่ปูเกือบ 2 ล้านฟอง แทนการขายแม่ปูไข่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านแยกไข่ปู นำมาเพาะฟักขยายประชากรปู...

อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ ปตท.สผ.

ที่ ปตท.สผ. เราไม่เพียงแต่เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้และความสามารถเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญในการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน
>อ่านต่อ
เกี่ยวกับ ปตท.สผ.