ปตท.สผ. ร่วมสู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 เคียงข้างคนไทย

ท่ามกลางภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 ซึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทไทยที่มีพันธกิจในการแสวงหาพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับสังคม ได้ผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการค้นหาพลังงานมาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณกว่า 35 ล้านบาททั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมต่อสู้และฝ่าฟันกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้

พัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ

ปตท.สผ. และบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในเครือ ร่วมกับบริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด พัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ โดยนำต้นแบบมาจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และได้ต่อยอดคุณสมบัติให้สามารถกรองอนุภาคและฆ่าเชื้อโรคได้พร้อมกันในเครื่องเดียว โดยได้ผลิตและพัฒนาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบดังกล่าวขึ้นจำนวน 100 เตียง และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ จำนวน 92 กล่อง เพื่อมอบให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาล 87 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มความปลอดภัยและช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ

สนับสนุนการผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น

สนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น (Chula COVID-19 Strip Test) โดยเป็นการตรวจหาแอนติบอดีในเลือด ซีรัม หรือพลาสมา เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยวิธีการที่รวดเร็วภายใน 10-15 นาที ส่งเสริมแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19

สนับสนุนสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยและรู้ผลภายใน 30-45 นาที รวดเร็วกว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความแม่นยำ และมีต้นทุนการผลิตต่ำ

จัดซื้อรถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ

สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการจัดซื้อรถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการตรวจรักษาและรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จิตอาสาพนักงาน ปตท.สผ. ร่วมบริจาคโลหิต

พนักงานจิตอาสาร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 77,850 ซีซี ให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์โควิด-19

มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป

มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากาก Filter Mask-FloMax (N95) จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้ง มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 3,500 ชิ้น ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โดยหน้ากากอนามัยแบบผ้าส่วนหนึ่งตัดเย็บโดยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และจิตอาสา ปตท.สผ.

มอบแอลกอฮอล์เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับประชาชน

มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5,000 ลิตร ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปผลิตเจลล้างมือ ฆ่าเชื้อโรคสำหรับแจกจ่ายประชาชนทั่วไป ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   

ปตท.สผ. เชื่อว่าถ้าทุกภาคส่วนของสังคมรวมพลัง เราจะสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน จึงขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังที่เคียงข้างคนไทยในการสู้กับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  

มอบหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้สถานศึกษา

พนักงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และ พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. ร่วมกันทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นหน้ากากผ้า ป้องกันฝุ่นและไวรัส

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ชีลด์พลัส สเปรย์หน้ากากผ้า กรองฝุ่น กันไวรัส” แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นหน้ากากผ้า เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นและไวรัส


การร่วมต่อสู้เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ ยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานในต่างประเทศที่ ปตท.สผ. มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ด้วย เช่น ศูนย์กักกันในเมียนมา Relief and Recovery Fund ของมาเลเซีย และสำนักผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา ของอินโดนีเซียด้วย