สิ่งพิมพ์เผยแพร่

โครงสร้างองค์กร ปตท.สผ.

1 ต.ค. 2564