ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มี.ค.
2561
ปตท.สผ. จัดประชุมคู่ค้า ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
16 มี.ค.
2561
ปตท.สผ.รับมอบประกาศนียบัตรการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
27 ก.พ.
2561
กลุ่มผู้ร่วมทุนโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับบริษัทผลิตไฟฟ้าของฝรั่งเศส
27 ก.พ.
2561
ปตท.สผ. เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนแหล่งก๊าซฯ บงกชจากเชลล์
23 ก.พ.
2561
ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนตาบอดในโครงการ S2S Fly High
20 ก.พ.
2561
คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
16 ก.พ.
2561
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ สนับสนุนงบประมาณ 3 ปี 45 ล้านบาท พัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบของไทย
5 ก.พ.
2561
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม
31 ม.ค.
2561
ปตท.สผ. เข้าซื้อสัดส่วนแหล่งก๊าซฯ บงกชจากเชลล์
26 ม.ค.
2561
ปตท.สผ. กำไรเพิ่มขึ้น 60% รับผลดีราคาน้ำมัน และการบริหารการผลิตและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพิจารณาจ่ายปันผล 4.25 บาทต่อหุ้น
3 ม.ค.
2561
ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลระดับเอเชีย จากนิตยสาร The Asset
20 ธ.ค.
2560
ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม ประจำปี 2560