ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ก.ย.
2565
ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องปีที่ 4
7 ก.ย.
2565
ปตท.สผ. จัดงานประชุมวิชาการ KM Week 2022 ส่งเสริมเป้าหมายสู่ Net Zero เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
31 ส.ค.
2565
ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลดีเด่น จาก EIA Monitoring Awards 2021
18 ส.ค.
2565
ปตท.สผ. ร่วมงานประชุม TCAC ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Net Zero Emissions
15 ส.ค.
2565
โครงการซอติก้าซ่อมแซมท่อก๊าซธรรมชาติเสร็จสิ้น สามารถส่งก๊าซฯ เข้าประเทศไทยตามปกติ
10 ส.ค.
2565
ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านการสำรวจปิโตรเลียมยอดเยี่ยมในมาเลเซีย
9 ส.ค.
2565
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ APDT เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพการเจาะสำรวจปิโตรเลียม
1 ส.ค.
2565
ปตท.สผ. เจาะสำรวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1 ส.ค.
2565
ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี 2565 พร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 4.25 บาทต่อหุ้น
29 ก.ค.
2565
ปตท.สผ. คว้ารางวัล Employee Experience Award 2022 ประเทศสิงคโปร์
25 ก.ค.
2565
ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการการเจาะสำรวจปิโตรเลียมของเอเชียแปซิฟิกนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์
18 ก.ค.
2565
ปตท.สผ. และ ทช. จับมือชุมชนเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งใหม่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ