ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ม.ค.
2566
ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2565 อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผล 9.25 บาทต่อหุ้น
20 ม.ค.
2566
ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก Thailand Best Employer Brand Awards 2023
27 ธ.ค.
2565
ปตท.สผ.-เออาร์วี ร่วมมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดูแลพื้นที่ป่า สู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
22 ธ.ค.
2565
ปตท.สผ. ค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในโครงการมาเลเซีย เอสเค410บี
19 ธ.ค.
2565
กรมประมง และปตท.สผ. จับมือ 3 องค์กร ศึกษาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมง จากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม
8 ธ.ค.
2565
ปตท.สผ. ตั้งงบแผนการดำเนินงาน 5 ปี 29,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองรับการปรับแผนธุรกิจ 3 ด้าน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
6 ธ.ค.
2565
ปตท.สผ. คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1 ธ.ค.
2565
ปตท.สผ. คว้า 5 รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากเวทีระดับสากล
23 พ.ย.
2565
กลุ่ม ปตท. ผนึกพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ในงาน 2022 PTT Group CG Day ภายใต้แนวคิด “Togetherverse - CG Power for Sustainability & Beyond”
7 พ.ย.
2565
ปตท.สผ. ส่งมอบการปรับปรุงอาคารนิทรรศการฯ และอาคารบ่ออนุบาลเต่าทะเล ให้กับ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ
2 พ.ย.
2565
ปตท.สผ. จัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมด้านปิโตรเลียมระดับนานาชาติ ADIPEC 2022
31 ต.ค.
2565
ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลจากงาน SET Awards 2022