ข่าวประชาสัมพันธ์

17 พ.ค.
2567
ปตท.สผ. จัดงานประชุม SSHE Forum 2024 ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
9 พ.ค.
2567
ปตท.สผ. จัดงาน Digital Transformation Day 2024
7 พ.ค.
2567
ปตท.สผ. สนับสนุนข้อมูลธรณีปิโตรเลียมครบวงจรแก่สถาบันการศึกษา เพิ่มทักษะและศักยภาพการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษา
6 พ.ค.
2567
ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติ ด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้
29 เม.ย.
2567
ปตท.สผ. - เอไอที ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านสำรวจปิโตรเลียม สร้างบุคลากร ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS
25 เม.ย.
2567
ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567
3 เม.ย.
2567
ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 ในรูปแบบ Sustainable Event
26 มี.ค.
2567
ปตท.สผ. ร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนางานวิจัยและสร้างบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ต่อยอดสู่การพัฒนา CCS ในไทย
20 มี.ค.
2567
ปตท. - ปตท.สผ. ผนึก ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว “เงินฝากสีเขียว” พร้อมเดินหน้าโครงการบริหารสภาพคล่องเชื่อมโยงเป้า ESG ครั้งแรกในไทย
20 มี.ค.
2567
ปตท.สผ. เพิ่มอัตราการผลิตก๊าซฯ โครงการ G1/61 ขึ้นเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานให้กับประชาชน
4 มี.ค.
2567
ปตท.สผ. ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมความพร้อมโครงการจี 1/61
27 ก.พ.
2567
ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า บริหารจัดการสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จังหวัดสงขลา