ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง

26 เม.ย. 2562

ปตท.สผ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการัง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี) เพื่อดำน้ำเก็บขยะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังธรรมชาติและแนวปะการังเทียม บริเวณเกาะลอปี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  กิจกรรมอนุรักษ์ท้องทะเลครั้งนี้ นักดำน้ำจิตอาสาและพนักงาน ปตท.สผ. ได้ช่วยกันเก็บขยะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชือกและอวนจับปลา ได้ประมาณ 130 กิโลกรัม