ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง

25 มี.ค. 2562

ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ร่วมกันวางทุ่นจอดเรือบริเวณ “เรือหลวงปราบ” ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล ของ ปตท.สผ. ในจังหวัดชุมพร และแหล่งดำน้ำบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการป้องกันแนวปะการังจากการทิ้งสมอของเรือ และแก้ไขปัญหาทุ่นจอดเรือไม่เพียงพอ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์