ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. จัดค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4

29 พ.ค. 2562

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดค่าย “PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4” นำเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy รุ่น 1-5 จำนวน70 คนจากทุกภูมิภาค มาพบปะและเข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเครือข่ายในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมและชุมชน ตามแนวคิด “ปลูก ปั้น เปลี่ยน” ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ 4 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่มรดกโลก อาทิ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติในตอนกลางวัน และศึกษาธรรมชาติของสัตว์ป่าในยามกลางคืน นอกจากนี้ยังได้ทำภารกิจจิตอาสาฟื้นฟูสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก อีกด้วย 


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.