ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. รับรางวัล Best CSR Organizer จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย

24 ก.ย. 2562

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยบริษัท PTTEP Indonesia ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลบาสนาซ อวอร์ด ประจำปี 2562 จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย (BAZNAS) ในฐานะบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Best CSR Organizer) โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ ปตท.สผ. มีการลงทุนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการคลินิกที่จาการ์ตาเหนือ ซึ่งให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนซิโอล่า (SIOLA) กว่า 15 ศูนย์ในสุลาเวสีตะวันตก ซึ่งช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของเด็ก รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน