ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลในเวทีระดับสากล Asia-Pacific Stevie Awards จากโครงการศูนย์การเรียนรู้และเพาะฟักลูกปู จ.สงขลา

5 ต.ค. 2563

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท Innovation in Community Relations or Public Service Communications ในระดับ Silver จาก The Asia-Pacific Stevie Awards 2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมการเพาะฟักลูกปู เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล และช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้านไปพร้อมกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587
ธัญนันต์ ธนสินธีรชาติ โทร. 02 537 1614   
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc