Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

ปตท.สผ. จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในจังหวัดสงขลา

1 ต.ค. 2560

พนักงานและทีมพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกันจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่คณะครูและนักเรียนจาก 9 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2560