Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

ปตท.สผ. สนับสนุนกองทัพบกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

16 ก.ย. 2560

กองทัพภาคที่ 3 นำโดยพลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพ โครงการเอส 1 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอชาติตระการ และบ้านวังขี้เหล็ก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับปีนี้ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้มอบถุงยังชีพให้กับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 3,200 ชุด มูลค่า 1,500,000 บาท