Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023

19 ต.ค. 2566

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ได้รับโล่เกียรติยศสาขา “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคแห่งปี 2023” ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)