Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลบริษัทด้านความยั่งยืนดีเด่น และหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561

1 พ.ย. 2561

พงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่น (SET Sustainability Awards  2018 – Outstanding category) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018) เป็นปีที่ 3 สะท้อนจากความโดดเด่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย