Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ราง SET Awards 2021

16 พ.ย. 2564

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน (Best Sustainability Awards) กลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร อีกทั้ง ยังได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีที่ 6