Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023

8 พ.ย. 2566

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Best CEO in Visionary Leadership in Sustainable Energy จากการประกาศรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023 ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม