Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Global Economics Awards 2022

30 พ.ค. 2565

ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัล จากงาน The Global Economics Awards 2022  ซึ่งจัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร

  • รางวัล Best Emerging CEO ซึ่งมอบให้กับนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีความโดดเด่นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารงาน
  • รางวัล Best Investor Relations Company สำหรับทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่สื่อสารกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ