Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลโครงการเพื่อสังคมจาก Global CSR Awards 2018 and Awards and the Global Good Governance Awards 2018

19 เม.ย. 2561

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดย ศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบ 3 รางวัลเชิดชูการดำเนินโครงการเพื่อสังคม จากนางคูรเลนี อูคาร์ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านอุตสาหกรรมและระเบียบข้อบังคับ แห่งกระทรวงการท่องเที่ยว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในงาน The 10th Annual Global CSR Summit and Awards and the Global Good Governance Awards 2018 โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่
  • รางวัลระดับทอง ประเภทโครงการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล โครงการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงปลดประจำการเพื่อนำมาจัดทำแหล่งเรียนรู้ใต้ทะเลและเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังธรรมชาติให้ฟื้นตัวและเพิ่มที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเล

  • รางวัลระดับทอง ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะฟักลูกปูเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประมงแบบอนุรักษ์ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเพิ่มปริมาณปูกลับคืนสู่ท้องทะเล รางวัลเหล่านี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  • รางวัลระดับแพลทินัม ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น จากการดำเนิน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โครงการสร้างเสริมพัฒนาและสุขภาพของเด็ก รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว และการสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินในระดับฐานราก (Microfinance) โดย PTTEP Malunda ได้สร้างศูนย์ SIOLA หลายแห่งในสุลาเวสีตะวันตก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย