Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล 15th ASIAN ESG Award 2019 – The Best of Asia

6 เม.ย. 2563

ปตท.สผได้รับ 2 รางวัล ในงาน 15th ASIAN ESG Award 2019 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งรางวัลประกอบด้วย  

1. รางวัลด้านธรรมาภิบาลระดับเอเชีย “Asia’s Icon on Corporate Governance” เนื่องเป็นปีที่  
2. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี “Asian Corporate Director Recognition Award” ซึ่งมอบให้กับนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี