ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 ในรูปแบบ Sustainable Event

3 เม.ย. 2567

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) และแผนการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท

ในปีนี้ ปตท.สผ. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Sustainable Event โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ (E-Meeting) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม และลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้ง ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบดิจิทัลอีกด้วย

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชนThe information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.