ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้

1 ธ.ค. 2564

นางนาถฤดี โฆสิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ประจำปี 2564 (Thailand Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2021) หรือ MIKE Award ในระดับความเป็นเลิศเทียบเท่าสากล (Gold Level) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด จาก ดร.วินเซนต์ ริเบียร์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากการที่ ปตท.สผ. มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งภายในองค์กรและร่วมกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

MIKE Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ยอดเยี่ยมระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน 


The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.