ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนตาบอดในโครงการ S2S Fly High

23 ก.พ. 2561

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้กับนายต่อพงศ์ เสลานนท์  (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อสนับสนุนโครงการ S2S Fly High ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของศิลปินผู้พิการทางสายตา โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานดนตรีให้ทัดเทียมศิลปินมืออาชีพ รวมทั้งปรับปรุงห้องบันทึกเสียงของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญเบื้องต้นของการพัฒนาผลงานเพลงของศิลปินผู้พิการทางสายตาด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587              
วิภาวี ปัญญาดี   โทร. 02 537 4037 
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.