ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

15 พ.ย. 2564

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2564 – ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า “นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ ปตท.สผ. ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในปีนี้ และยังได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) ในหลายหัวข้อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. และพนักงานทุกคนในการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท  ซึ่งเราเชื่อว่าหากการดำเนินธุรกิจอยู่บนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และคำนึงถึงคุณค่าในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทไปพร้อม ๆ กับเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และสังคมโดยรวม 

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 7,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน