ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมีเทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

16 พ.ย. 2566

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือด้านมีเทนของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (The Oil & Gas Methane Partnership 2.0) หรือ OGMP 2.0 ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ของ ปตท.สผ. รวมทั้ง เป้าหมายของประเทศไทยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608 ด้วย

OGMP 2.0 เป็นโครงการภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่สำคัญของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เพื่อบริหารจัดการการปล่อยก๊าซมีเทนในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการสนับสนุนปฏิญญาสากลเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน และความตกลงปารีส ในการลดภาวะโลกร้อน

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.