ปตท.สผ. มีการเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรา 7 และ 9 ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

หมายเหตุ
* ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Information Center