PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา การกำกับดูแลกิจการที่ดี

พลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน

ข่าวและประกาศ
7 ธ.ค.
2566
ปตท.สผ. สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีก 3 แหล่งใหม่ในมาเลเซีย วางแผนเร่งรัดการพัฒนาร่วมกัน สร้างการเติบโตตามแผนกลยุทธ์
อ่านต่อ
4 ธ.ค.
2566
ปตท.สผ. ร่วมฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
อ่านต่อ
30 พ.ย.
2566
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ต่อเนื่องอีก 3 ปี พัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบไทย
อ่านต่อ
28 พ.ย.
2566
ปตท.สผ. คว้ารางวัลด้านบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมจากเวทีระดับประเทศและสากล
อ่านต่อ
24 พ.ย.
2566
ปตท.สผ. สานต่อโครงการ “ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม” จุดประกายสร้างนักสำรวจปิโตรเลียมรุ่นใหม่
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
7 ธ.ค.
2566
การค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในแปลงเอสเค405บี และแปลงเอสเค438 และผลสำเร็จจากหลุมประเมินผลในแปลงเอสเค405บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
อ่านต่อ
8 พ.ย.
2566
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
อ่านต่อ
27 ต.ค.
2566
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2566
อ่านต่อ
4 ก.ย.
2566
การปิดบริษัท ปตท.สผ.จี7 จำกัด
อ่านต่อ
1 ก.ย.
2566
การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในแปลง จี 12/48
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ปตท.สผ. และพันธมิตรเข้าร่วม ASEAN Methane Leadership Program (MLP)
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +