Energy Partner of choice

PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา 35th Vdo

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
3 ส.ค.
2563
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563
อ่านต่อ
30 ก.ค.
2563
ปตท.สผ. กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 409 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจรับสถานการณ์ที่ท้าทาย
อ่านต่อ
15 ก.ค.
2563
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับ ม.เกษตรฯ เสริมสร้างความยั่งยืนของมหาสมุทร
อ่านต่อ
25 มิ.ย.
2563
ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านต่อ
22 มิ.ย.
2563
ปตท.สผ. ครบรอบ 35 ปี สานต่อพันธกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
30 ก.ค.
2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563
อ่านต่อ
30 ก.ค.
2563
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563
อ่านต่อ
20 ก.ค.
2563
การลงนามสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance ของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
อ่านต่อ
16 ก.ค.
2563
การเลือกตั้งกรรมการ
อ่านต่อ
16 ก.ค.
2563
การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
26 เม.ย.
2562
ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
25 มี.ค.
2562
วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
5 พ.ย.
2561
ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย
อ่านต่อ
18 ก.ย.
2561
ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก PTTEP Teenergy ปีที่ 5ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”
อ่านต่อ
27 ก.ค.
2561
ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างโรงเลี้ยงแพะ
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +