ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับบริษัท โรลส์-รอยซ์

20 ม.ค. 2560

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนของบริษัท โรลส์-รอยซ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทพลังงานของรัฐในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยในช่วงปี 2543 – 2556 (ค.ศ. 2000 – 2013) นั้น

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่าบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โรลส์-รอยซ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 30 วัน และจะชี้แจงความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

“ปตท.สผ. ขอยืนยันที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม” นายสมพร กล่าวยืนยัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
กมลวรรณ จินตรัตน์ โทร. 02 537 4381
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.