รายชื่อบริษัทร่วม

Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. (Asia Pacific Marine Service) close | open
ที่ตั้ง : Netherlands
ที่อยู่ : Naritaweg 165 Telestone 8, Amsterdam, The Netherlands
จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ยูโร
Carigali - PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad (CPOC) close | open
ที่ตั้ง : Malaysia
ที่อยู่ : Tower 2, level 8, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala Lumpur, Malaysia Phone: (603) 2782-2555 Fax: (603) 2713-9877
จำนวนหุ้น : นสามัญ 350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. (Erawan 2 FSO Bahamas) close | open
ที่ตั้ง : Bahamas
ที่อยู่ : Head Office : Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau, New Providence, Bahamas P.O. Box : SS-19084, Nassau, New Providence, Bahamas.
จำนวนหุ้น : หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
Groupement Bir Seba (GBRS) close | open
ที่ตั้ง : Algeria
ที่อยู่ : Lot No.1, Lotissement Belle Vue Hydra, Algiers, Algeria Phone: (213) 2194-5325 / 26 / 27 Fax: (213) 2194-5320 / 22
Hoang Long Joint Operating Company (HL JOC) close | open
ที่ตั้ง : Vietnam
ที่อยู่ : Suite 2001, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street, District 1, Ho Chi Mihn City, S.R. Vietnam โทรศัพท์: (848) 3829-9359 โทรสาร: (848)-3822-6106