ข่าวและประกาศ

21 ส.ค.
2562
พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. พาน้องท่องสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
20 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส มาเลเซีย พัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
14 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
2 ส.ค.
2562
ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2561
31 ก.ค.
2562
ปตท.สผ. เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในอพิโก เดินหน้าพัฒนาโครงการสินภูฮ่อม
26 ก.ค.
2562
ปตท.สผ. กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 827 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาล 2.25 บาทต่อหุ้น
25 ก.ค.
2562
ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลด้านบรรษัทภิบาลระดับสากล Asian Excellence Awards 2019
15 ก.ค.
2562
เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6 ตอน “AIRVENGERS ฮีโร่พิทักษ์อากาศ”
12 ก.ค.
2562
ปตท.สผ. ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขาย พร้อมงบลงทุน 5 ปี สะท้อนความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
4 ก.ค.
2562
คณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
2 ก.ค.
2562
ปตท.สผ. เปิดศูนย์เพาะฟักลูกปูแห่งใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชมบ้านพังสาย