Menu

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :

Email: IR@pttep.com

ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

  ชื่อ   ตำแหน่ง   เบอร์โทร   อีเมล์
  ปณิดา เอื้อวงศ์ประยูร   ผู้จัดการ นักลงทุนสัมพันธ์   02-5375919   PanidaO@pttep.com
  ณัฐพล เตชะวรพร   เจ้าหน้าที่อาวุโส นักลงทุนสัมพันธ์   02-5375304   NattapolT@pttep.com
  ปาจรีย์ เลี่ยมแก้ว   เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์   02-5375779   PajareeL@pttep.com
  ณัฏฐ์พัชร์ รัตนกฤตนนท์   เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์   02-5374000 ext. 800-7374   NattapatR@pttep.com
  พนิตพิชา ฐิติพัฒนะกูล   เจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์   02-5374446   PhanitphichaT@pttep.com
  จิรัทฌา วิมุตตานนท์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์   02-5375781   JirutchaV@pttep.com