บุกเบิกพลังงาน

เพื่อโลกที่ยั่งยืน
PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2017 ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสู่ Thailand 4.0
อ่านต่อ
19 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. จับมือโททาล วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน
อ่านต่อ
14 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2017 ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสู่ Thailand 4.0
อ่านต่อ
7 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
อ่านต่อ
6 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. ลงนามข้อตกลงเบื้องต้นในโครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และ 52/97
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 ก.ย.
2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านต่อ
25 ส.ค.
2560
การจัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
อ่านต่อ
4 ส.ค.
2560
งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2560
อ่านต่อ
2 ส.ค.
2560
การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านต่อ
27 ก.ค.
2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2560
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
22 ก.ย.
2560
ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2560
อ่านต่อ
8 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ จังหวัดชุมพร
อ่านต่อ
7 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ
30 ส.ค.
2560
ปตท.สผ. สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ
อ่านต่อ
28 ส.ค.
2560
ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการพีทีทีอีพี 1
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อมูลโครงการที่สำคัญ ข้อมูลโครงการที่สำคัญ ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม
View ListView Map
แผนที่

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

โครงการได้ดำเนินการศึกษาด้านวิศวกรรมเบื้องต้นแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดยเน้นการศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการซาราวักเอสเค 410 บี

โครงการอยู่ระหว่างการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการซอติก้า

โครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสำหรับเฟส 1B และการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C อีก 4 แท่น เพื่อรักษากำลังการผลิตต่อไปในอนาคต โดยในไตรมาสนี้ โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 327 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 52,058 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3

โครงการอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินศักยภาพปิโตรเลียมและศักยภาพเชิงพาณิชย์
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์เอ็มโอจีอี 3

โครงการดำเนินการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน

โครงการได้รับการอนุมัติสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรือ (Marine Concessions) จากรัฐบาลโมซัมบิก และอยู่ระหว่างเตรียมการโยกย้ายชุมชนออกจากบริเวณการก่อสร้าง ในขณะเดียวกัน โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision)
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการเวียดนาม 16-1

โครงการมีปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ย 22,247 บาร์เรลต่อวัน โดยสามารถเริ่มดำเนินการผลิตจากหลุมผลิตเพิ่มเติมอีก 1 หลุมและอยู่ระหว่างการเจาะหลุมประเมินผลจำนวน 1 หลุม เพื่อรักษาระดับการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

แหล่งมอนทารา มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 9,911 บาร์เรลต่อวัน แหล่ง Cash Maple อยู่ระหว่างการศึกษาวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED Study) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จในปี 2560
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 17,172 บาร์เรลต่อวัน
>ข้อมูลโครงการ
arrow