Energy Partner of Choice

PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2019 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต
อ่านต่อ
21 ส.ค.
2562
พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. พาน้องท่องสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
อ่านต่อ
20 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส มาเลเซีย พัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อ่านต่อ
14 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
อ่านต่อ
2 ส.ค.
2562
ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
30 ส.ค.
2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านต่อ
30 ส.ค.
2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
อ่านต่อ
9 ส.ค.
2562
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562
อ่านต่อ
31 ก.ค.
2562
การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม
อ่านต่อ
26 ก.ค.
2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
26 เม.ย.
2562
ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
25 มี.ค.
2562
วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
5 พ.ย.
2561
ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย
อ่านต่อ
18 ก.ย.
2561
ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก PTTEP Teenergy ปีที่ 5ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”
อ่านต่อ
27 ก.ค.
2561
ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างโรงเลี้ยงแพะ
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +