Energy Partner of Choice

PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พ.ย.
2562
ไทยคม ร่วมมือ ปตท.สผ. ส่งบริษัทในเครือ พัฒนานวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร ต่อยอดเทคโนโลยี ยกระดับเกษตรกรรมไทย
อ่านต่อ
5 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2019 องค์กรดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง
อ่านต่อ
30 ต.ค.
2562
ปตท.สผ. กำไรสุทธิ 9 เดือน 1,185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนความสำเร็จจากการเข้าซื้อกิจการ
อ่านต่อ
25 ต.ค.
2562
ปตท.สผ. สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลลานกระบือ
อ่านต่อ
4 ต.ค.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 พ.ย.
2562
แผนการซื้อคืนหุ้นกู้ และแผนการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ของกลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ
8 พ.ย.
2562
งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562
อ่านต่อ
4 พ.ย.
2562
ความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.
อ่านต่อ
30 ต.ค.
2562
งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
อ่านต่อ
22 ต.ค.
2562
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
26 เม.ย.
2562
ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
25 มี.ค.
2562
วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
5 พ.ย.
2561
ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย
อ่านต่อ
18 ก.ย.
2561
ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก PTTEP Teenergy ปีที่ 5ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”
อ่านต่อ
27 ก.ค.
2561
ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างโรงเลี้ยงแพะ
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +