Energy Partner of choice

PTTEP : THB
ข้อมูลองค์กร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจขของเรา 35th Vdo

ก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตอันยั่งยืน

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเชีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 เม.ย.
2563
ปตท.สผ. ผนึกกำลังพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และกล่องทำหัตถการความดันลบ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์
อ่านต่อ
3 เม.ย.
2563
ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19
อ่านต่อ
2 เม.ย.
2563
ปตท.สผ. ยังคงเดินหน้าแผนดำเนินการปี 2563 พร้อมปรับตัวรับสถานการณ์ที่ท้าทาย
อ่านต่อ
28 มี.ค.
2563
ปตท.สผ.มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้สำนักงานเขตจตุจักร แจกจ่ายประชาชน
อ่านต่อ
27 มี.ค.
2563
ปตท.สผ. มอบแอลกอฮอล์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชน
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
31 มี.ค.
2563
แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อ่านต่อ
30 มี.ค.
2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านต่อ
26 มี.ค.
2563
แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ
25 มี.ค.
2563
นโยบายการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย
อ่านต่อ
20 มี.ค.
2563
การเพิ่มเติมเนื้อหาในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
26 เม.ย.
2562
ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
25 มี.ค.
2562
วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง
อ่านต่อ
5 พ.ย.
2561
ปตท.สผ. รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย
อ่านต่อ
18 ก.ย.
2561
ปตท.สผ. เปิดค่ายแรก PTTEP Teenergy ปีที่ 5ที่ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ “เปลี่ยนเพื่อโลก”
อ่านต่อ
27 ก.ค.
2561
ปตท.สผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับกองทัพภาคที่ 3 พร้อมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่และสร้างโรงเลี้ยงแพะ
อ่านต่อ
ดูทั้งหมด +