ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลจาก SET Awards 2019
25 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. ร่วมลงนามสนับสนุนสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์อย่างต่อเนื่อง สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ
21 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัลจากรัฐบาลกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในโครงการคลินิกเพื่อผู้ป่วยยากไร้
18 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. จัดค่าย PTTEP Teenergy ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ร่วมพิทักษ์อากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5 พ.ย.
2562
ไทยคม ร่วมมือ ปตท.สผ. ส่งบริษัทในเครือ พัฒนานวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร ต่อยอดเทคโนโลยี ยกระดับเกษตรกรรมไทย
5 พ.ย.
2562
ปตท.สผ. คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2019 องค์กรดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง
30 ต.ค.
2562
ปตท.สผ. กำไรสุทธิ 9 เดือน 1,185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนความสำเร็จจากการเข้าซื้อกิจการ
25 ต.ค.
2562
ปตท.สผ. สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลลานกระบือ
4 ต.ค.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
26 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2019 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต
24 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัล Best CSR Organizer จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย
19 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี จากกองทัพเรือ