ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ต.ค.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
26 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2019 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต
24 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. รับรางวัล Best CSR Organizer จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย
19 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี จากกองทัพเรือ
16 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมได้รับคะแนนสูงสุด (Industry Leader) เป็นครั้งที่ 2
12 ก.ย.
2562
ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2019 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต
21 ส.ค.
2562
พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. พาน้องท่องสวนศรีนครเขื่อนขันธ์
20 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส มาเลเซีย พัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
14 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
2 ส.ค.
2562
ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 ส.ค.
2562
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2561
31 ก.ค.
2562
ปตท.สผ. เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในอพิโก เดินหน้าพัฒนาโครงการสินภูฮ่อม