ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน

27 พ.ย. 2561

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (ที่ 2 จากขวา) เข้ารับ 2 รางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก (Top 3 PLCs - Thailand) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรก (Top 50 ASEAN PLCs) โดยอยู่ในกลุ่ม Top 1-10 ของอาเซียน จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN

CG Scorecard ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการวัดระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน และ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรชั้นนำของไทยที่มีการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587
กชกร พูนคำ โทร. 02 537 2552
Website: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.