ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการดำเนินงาน ปตท.สผ. ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

22 พ.ย. 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำคณะผู้ถือหุ้น จำนวน 240คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ  ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โครงการเอส 1 อ.ลานกระบือ  จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมี คุณยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และคุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต. หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมและชุมชนที่ ปตท.สผ. ให้การสนับสนุนด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587   
วิภาวี ปัญญาดี โทร. 02 537 4037   
Website: http://www.pttep.com 
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.