ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. รับรางวัลบริษัทด้านความยั่งยืนดีเด่น และหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561

1 พ.ย. 2561

พงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่น (SET Sustainability Awards  2018 – Outstanding category) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018) เป็นปีที่ 3 สะท้อนจากความโดดเด่นของ ปตท.สผ. ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน

ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587 
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล โทร. 02 537 7142
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: http://www.pttep.com          
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.