Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

กรณีตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพ "สมุดแผนที่ของที่อยู่อาศัยทางทะเล บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย"

17 พ.ค. 2562

สมุดแผนที่ของที่อยู่อาศัยทางทะเล บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย

ในปี 2557 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย (AIMS) ในการพัฒนาสมุดแผนที่แหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเลและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในวงกว้างมากขึ้น สมุดแผนที่ของที่อยู่อาศัยทางทะเลบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียนี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวปะการัง และสันดอนปะการังในบริเวณทะเลติมอร์ซึ่งได้สำรวจและศึกษาโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลีย ในนามของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

สมุดแผนที่นี้เป็นแผนที่แบบโต้ตอบ (Interactive Map) ประกอบด้วยไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ รวมทั้ง รูปภาพ และวิดีโอของแนวปะการัง และสันดอนปะการังในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของโครงการพีทีอีพี ออสตราเลเซีย เช่นเดียวกับบทความ และทวิตเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมุดแผนที่นี้ได้รับความสนใจจากประชาคมวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรเลียเป็นอย่างมาก และหวังว่าสมุดแผนที่นี้จะถูกเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย สมุดแผนที่นี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ North West Atlas